e-ISSN 2147-8325
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2015
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Dihidrorhodamin Testi ile Oksidatif Patlama: Sağlıklı Kontrollerde Referans Değerleri
Oxidative Burst with Dihydrorhodamine Test: Reference Values in Healthy Controls
Dilek Çiçekkökü, İsmail Öğütülür, Elif Karakoç Aydıner, Safa Barış, Ayça Kıykım, Ahmet Özen, Işıl Barlan
doi: 10.5606/tji.2015.426  Sayfalar 49 - 53

2.
Ev Tozu Akarı Duyarlı Astımlı Çocuklarda Subkutan Allerjen İmmünoterapi Üzerine Vitamin D Desteğinin Etkisi
The Effect of Vitamin D Supplementation on Subcutaneous Allergen Immunotherapy in House Dust Mite Sensitive Asthmatic Children
Safa Barış, Ahmet Özen, Hasret Çağan, Ayça Kıykım, Aysın Tulunay, Elif Karakoç Aydıner, Işık Barlan
doi: 10.5606/tji.2015.425  Sayfalar 54 - 63

3.
Hiperimmünoglobulin M Sendromunun Akan Hücre Ölçer ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Hyperimmunoglobulin M Syndrome by Flow Cytometry
Suzan Çınar, Metin Yusuf Gelmez, Safa Barış, Elif Karakoç Aydıner, Ahmet Oğuzhan Özen, Hacer Aktürk, Işıl Barlan, Yıldız Camcıoğlu, Günnur Deniz
doi: 10.5606/tji.2015.417  Sayfalar 64 - 70

4.
Hiperimmünoglobulin E Sendromlu Hastalarda DOCK8 Düzeyleri: Akan Hücre Ölçer ile Saptanması
DOCK8 Levels in Patients with Hyperimmunoglobulin E Sendrome: Detection by Flow Cytometry
Suzan Çınar, Metin Yusuf Gelmez, Serdar Nepesov, Yıldız Camcıoğlu, Günnur Deniz
doi: 10.5606/tji.2015.424  Sayfalar 71 - 75

DERLEME
5.
DOCK8 Eksikliğine Bağlı Kombine İmmün Yetmezlik: Prof. Dr. Işıl Berat Barlan Anısına
Combined Immunodeficiency due to DOCK8 Deficiency: A Tribute to Prof. Isil Berat Barlan, M.D.
Sevgi Keleş, Talal Chatila
doi: 10.5606/tji.2015.428  Sayfalar 76 - 83

LookUs & Online Makale