e-ISSN 2147-8325
Volume : 10 Issue : 2 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

EDITÖRYAL
2.
Editöryal
Editorial
Günnur DENİZ
Sayfa II

DERLEME
3.
CXCR5+CD8+ Foliküler Sitotoksik T Hücrelerinin Biyolojisi ve Hastalıklar ile İlişkisi
CXCR5+CD8+ Follicular Cytotoxic T Cell Biology and Its Relationship with Diseases
Nurten Sayın Ekinci, Şule Darbaş, Fahri Uçar
doi: 10.4274/tji.galenos.2022.04796  Sayfalar 48 - 55

4.
Mezenkimal Kök Hücreler: Tarihçe, Karakteristik Özellikler ve Tedavi Edici Kullanımlarına İlişkin Genel Bir Bakış
Mesenchymal Stem Cells: History, Characteristics and an Overview of Their Therapeutic Administration
Başak Aru, Gizem Gürel, Gülderen Yanikkaya Demirel
doi: 10.4274/tji.galenos.2022.18209  Sayfalar 56 - 68

5.
SARS-CoV-2’nin Olası Nöroinvazyon Mekanizmaları
Potential Neuroinvasion Mechanism of SARS-CoV-2
Ali Sahin, Seval Kubra Korkunc, Fatıma Hacer Kurtoglu, Hilal Taskiran, Betigul Ekmekci, Huseyn Babayev, Ahmet Hakan Ekmekci
doi: 10.4274/tji.galenos.2022.80774  Sayfalar 69 - 76

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Üçüncü Basamak Bir Kalp Merkezinin Sağlık Çalışanları Arasında Aşılama Öncesi ve Sonrası COVID-19 Korkusu ve Seroloji
Fear of COVID-19 among Healthcare Workers of a Tertiary Care Cardiac Facility Before- and After-Vaccination and Serology
Jehangir Ali Shah, Ali Ammar, Waqar Khan, Rajesh Kumar, Farheen Ali, Shahid Ahmed, Mehwish Zehra, Jawaid Akbar Sial, Tahir Saghir, Zahid Ur Rehman
doi: 10.4274/tji.galenos.2022.63935  Sayfalar 77 - 87

7.
Kompleman Faktör I HIV ile Enfekte Preeklampside Kompleman Bileşen 4b ile İlişkili Midir?
Does Complement Factor I Correlate with Complement Component 4b in HIV Infected Patients with Preeclampsia?
Rowen Govender, Nalini Govender, Thajasvarie Naicker
doi: 10.4274/tji.galenos.2022.08370  Sayfalar 88 - 94

8.
Sıçan Modellerinde Nutrition Bio-Shield (NBS) Takviyesi Alımının Adjuvan Kaynaklı Romatoid Artrit Üzerindeki Anti-Enflamatuvar Etkileri
The Anti-Inflammatory Effects of the Nutrition Bio-Shield (NBS) Supplement Intake on Adjuvant-Induced Rheumatoid Arthritis in Rat
Mehrdad Mosadegh, Aref Khalkhali, Yasaman Sadeghi, Yousef Erfani
doi: 10.4274/tji.galenos.2022.03522  Sayfalar 95 - 101

9.
Hipoksi Konjenital Kalp Hastalıklarında Ana Timosit Alt Grup Dağılımlarını Etkilemektedir
The Hypoxia Affects the Main Thymocyte Subset Distributions in Congenital Heart Diseases
Ekaterina Orlova, Olga Loginova, Natalia Loginova, Roman Shekhmametyev, Sergey Shirshev
doi: 10.4274/tji.galenos.2022.92485  Sayfalar 102 - 114

10.
COVID-19 Hastalarında Antikorların Hızlı Kromatografik İmmünoassay ile Saptanması
Detection of Antibodies in Patients with COVID-19 by Rapid Chromatographic Immunoassay
Abubaker H Ali, Ali S Zidan
doi: 10.4274/tji.galenos.2022.26349  Sayfalar 115 - 120

LookUs & Online Makale