e-ISSN 2147-8325
Volume : 10 Issue : 1 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

EDITÖRYAL
2.
Editörden
Editorial
Günnur DENİZ
Sayfa II

DERLEME
3.
HIV Tedavisi için CCR5 Gen Düzenlemesi: Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı
Gene-editing of CCR5 for the Treatment of HIV: A Novel Therapeutic Approach
Ramakrishnan Veerabathiran, Shahil Ahamed Mansoor, Iyshwarya Bhaskar Kalarani, Vajagathali Mohammed
doi: 10.4274/tji.galenos.2022.47965  Sayfalar 1 - 11

4.
Yüz Yıllık Tüberküloz Aşısı: Bacille Calmette-Guérin Tarihçesi - BCG Aşısı Koruyucu Eğitilmiş Bağışıklığı Başlatabilir Mi?
One Hundred of Tuberculosis Vaccine: History of Bacille Calmette-Guérin - Could BCG Vaccination Induce Trained Immunity?
Gönül Aslan, Deniz Alkaya
doi: 10.4274/tji.galenos.2022.98598  Sayfalar 12 - 21

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
Glukokortikoidler, Alerjik Rinitli Hastalarda GATA-3 Ekspresyon Seviyesini Düşürdü, ancak FOXP3 Ekspresyon Seviyesini Artırdı
Glucocorticoids Decreased GATA-3 Expression but Increased FOXP3 Expression in Allergic Rhinitis Patients
Soraya Bilvayeh, Seyed Hamidreza Mortazavi, Farhad Salari, Ali Gorginkaraji
doi: 10.4274/tji.galenos.2022.35220  Sayfalar 22 - 27

6.
İlk ve 21. Gün anti SARS-CoV-2 anti-spike IgM ve IgG Yanıtlarının Karşılaştırılması
Comparison of First and 21st Day anti SARS-CoV-2 anti-spike IgM and IgG Responses
Muhammed Emin Düz, Aydın Balcı, Elif Menekşe, Mustafa Durmaz, Alper Gümüş
doi: 10.4274/tji.galenos.2022.58070  Sayfalar 28 - 33

7.
Tıbbi Bitki Tinaspora Cordifolia Primer İnsan Makrofajlarını M1 Fenotipine Polarize Eder
Medicinal Plant Tinaspora Cordifolia Polarizes Primary Human Macrophages into an M1 Phenotype
Asli Korkmaz, Duygu Sag
doi: 10.4274/tji.galenos.2022.70783  Sayfalar 34 - 45

EDITÖRE MEKTUP
8.
Çocukluk Çağı Aşıları ve COVID-19 Aşısında Aşı Tereddüdü ve Reddi
Vaccine Hesitancy and Refusal for Childhood Vaccines and the COVID-19 Vaccine
Pathum Sookaromdee, Viroj Wiwanitkit
doi: 10.4274/tji.galenos.2022.42713  Sayfalar 46 - 47
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale