e-ISSN 2147-8325
Volume : 1 Issue : 3 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - 2013
1.
Türk İmmünoloji Dergisi
Turkish Journal of Immunology

Sayfalar 1 - 10
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Alerjik Astım Hastalarında Subkütan İmmünoterapi ile Oluşturulmuş Yanıtsızlığın Enflamatuvar Uyarılar Tarafından Ortadan Kaldırılması
Loss of Allergen-Specific Unresponsiveness by Inflammatory Triggers in Allergic Asthmatic Patients with Subcutaneous Immunotherapy
Umut Can Küçüksezer, İlhan Tahralı, Suzan Aydın Çınar, Esin Aktaş Çetin, Bilun Gemicioğlu, Günnur Deniz
doi: 10.5606/tji.2013.283  Sayfalar 63 - 67

3.
Interleukin-12 ve Protamin C6 Sıçan Gliomanın Anjiyogenezini ve Büyümesini İnhibe Eder: Sinerjik Etkiler ve Th2 Hücrelerinin Rolü
Interleukin-12 and Protamine Inhibit Angiogenesis and Growth of C6 Rat Glioma: Synergistic Effects and Role of Th2 Cells
Akif Turna, Bayram Kıran, Engin Ozar, Hande Turna, Cem Ahmet Mercan, Nur Büyükpınarbaşılı, Ayhan Bilir, Günnur Deniz
doi: 10.5606/tji.2013.268  Sayfalar 68 - 73

DERLEME
4.
Hücre Proliferasyonu Ölçüm Yöntemleri ve Çeşitli Ticari Proliferasyon Kitlerinin Karşılaştırılması
Measurement Methods of Cell Proliferation and a Comparison of Various Commercial Proliferation Kits
Gökhan Terzioğlu, Ali Ümit Keskin, Gülderen Yanıkkaya Demirel
doi: 10.5606/tji.2013.267  Sayfalar 74 - 89

5.
Enflamasyon ve kök hücre arasındaki etkileşimi anlamak için zebrabalığı modelinin kullanımı
Use of Zebrafish As a Model for Understanding the Interplay Between Inflammation and Stem Cells
Çağhan Kızıl
doi: 10.5606/tji.2013.262  Sayfalar 90 - 94

6.
DERGİMİZDE 2013 YILINDA YAYINLANAN YAZILARIN LİSTESİ

Sayfalar 95 - 98
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale