e-ISSN 2147-8325
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 2013
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Atopik Dermatitte Kitinazların Rolü
The Role of Chitinases in Atopic Dermatitis
Dilara Fatma Kocacık Uygun, Mesut Coşkun, Nilüfer Çiçek Ekinci, Nilgün Sallakçı, Serkan Filiz, Ayşe Akman, Erkan Alpsoy, Olcay Yeğin
doi: 10.5606/tji.2013.212  Sayfalar 33 - 35

2.
Yaygın Değişken İmmün Yetmezlikte Akciğer ve Sinüs Görüntülemesi: Ne Bulmayı Umuyoruz?
Pulmonary and Sinus Imaging in Common Variable Immunodeficiency: What Do We Expect to Find?
Mehrdad Bakhshayesh Karam, Leila Mosadegh, Mohammad Reza Boloursaz, Pegah Rahmatinezhad, Shahram Kahkouee, Payam Mehrian
doi: 10.5606/tji.2013.196  Sayfalar 36 - 41

3.
Asetilsalisilik Asit ve İbuprofenin İnterlökin-17 Üretimi Üzerindeki İnhibitör Etkileri
Inhibitory Effects of Acetylsalicylic Acid and Ibuprofen on Interleukin-17 Production
Nurten Sayın, Dilara Fatma Kocacık Uygun, Nilgün Sallakçı, Serkan Filiz, Olcay Yeğin
doi: 10.5606/tji.2013.213  Sayfalar 42 - 46

4.
Splenektomi ve Salmonella Typhi Maruziyeti BALB/c Farelerde Kemik İliği B220+ Hücreleri ve CD4+ T Hücrelerinin Kantitatif Değişimine Neden Olur
Splenectomy and Salmonella Typhi Exposure Lead to Quantitative Alterations of Bone Marrow B220+ Cells and CD4+ T Cells on BALB/c Mice
Muhaimin Rifa’i, Fatma Ayatiliulil Albab, Aulanni’am Aulani
doi: 10.5606/tji.2013.221  Sayfalar 47 - 53

DERLEME
5.
Endometriyozis ve İmmünoloji
Endometriosis and Immunology
Ercan Baştu, Mehmet Fırat Mutlu, Cenk Yaşa, Necip Erkut Attar
doi: 10.5606/tji.2013.195  Sayfalar 54 - 62

LookUs & Online Makale