e-ISSN 2147-8325
Volume : 1 Issue : 1 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 2013
1.
Türk İmmünoloji Dergisi
Turkish Journal of Immunology

Sayfalar I - X

2.
Akım Sitometri ile IL-12Rß1 Ekspresyon Analizinin IL-12Rß1 Eksikliğinin Tanısındaki Rolü
The Role of IL-12Rß1 Expression Analysis Using Flow Cytometry in the Diagnosis of IL-12Rß1 Deficiency
Çağman Sun Tan, Deniz Çağdaş Ayvaz, İlhan Tezcan, Özden Sanal
doi: 10.5606/tji.2013.160  Sayfalar 1 - 4

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Klinik ve Laboratuvar Özellikleri ile Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom Düşünülen Hastalarda Apoptoz
Apoptosis in Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome Suspected Patients with Clinical and Laboratory Findings
Baran Erman, Deniz Ayvaz Çağdaş, Ayşe Metin, İlhan Tezcan, Özden Sanal
doi: 10.5606/tji.2013.106  Sayfalar 5 - 12

4.
Ekzojen Adacık Amiloid Polipeptid Enjeksiyonunun Diyabetli Olmayan, Streptozotosin ile Tetiklenmiş Diyabeti Olan ve Adacık Nakli Yapılan Sıçanlarda İnterlökin-1Beta ve Glisemi Düzeyleri Üzerine Etkinliğinin DeğerlendirilmesiEkzojen Adacık Amiloid Pol
An Evaluation of Exogen Islet Amyloid Polypeptide Injection Efficacy on Interleukin-1Beta and Glycemia in Nondiabetics, Streptozotocin-Induced Diabetics and Rats with Islet Transplantation
Pınar Kasapoğlu, Aslı Özdemir, Ayşe Kurşun Ökten, Umut Can Küçüksezer, Ali Osman Gürol, Günnur Deniz, M.Temel Yılmaz
doi: 10.5606/tji.2013.110  Sayfalar 13 - 18

5.
Şüpheli Bir Ailesel Akdeniz Ateşi Olgusu ve MEFV Geninin Yeni p.Y471X Mutasyonu
A Suspicious Familial Mediterranean Fever Case and Novel p.Y471X Mutation of MEFV Gene
Afig Berdeli, Sinem Nalbantoğlu
doi: 10.5606/tji.2013.98  Sayfalar 19 - 21

DERLEME
6.
Kronik Granülomatöz Hastalık
Chronic Granulomatous Disease
Serkan Filiz, Dilara Fatma Kocacık Uygun, Olcay Yeğin
doi: 10.5606/tji.2013.180  Sayfalar 22 - 31

LookUs & Online Makale