e-ISSN 2147-8325
Cilt: 10 Sayı: 1 Yıl: 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
En Çok İndirilen Makaleler - TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Chromosome 22q11.2 Deletion Syndrome (DiGeorge Syndrome/Velocardiofacial Syndrome)
Kromozom 22q11.2 Delesyon Sendromu (Digeorge Sendromu/Velokardiyofasiyal Sendrom)
Zehra Şule Haskoloğlu, Aydan İkincioğulları
doi: 10.5606/tji.2014.320   2014; 2 - 3 | Sayfalar 57 - 66

2.
Kronik Granülomatöz Hastalık
Chronic Granulomatous Disease
Serkan Filiz, Dilara Fatma Kocacık Uygun, Olcay Yeğin
doi: 10.5606/tji.2013.180   2013; 1 - 1 | Sayfalar 22 - 31

DERLEME
3.
MHC Sınıf I ve MHC Sınıf II Gen Düzenlenmesi
Gene Regulation of MHC Class-I and MHC Class-II
Şule Karataş, Fatma Savran Oğuz
doi: 10.25002/tji.2020.1364   2020; 8 - 3 | Sayfalar 144 - 156

DERLEME
4.
Eozinofilik Özofajit ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
Eosinophylic Esophagitis and Medical Nutrition Treatment
Menşure Nur Çelik, Efsun Karabudak
doi: 10.25002/tji.2020.1169   2020; 8 - 1 | Sayfalar 21 - 28

DERLEME
5.
SARS-CoV-2 Patofizyolojisinde A, C ve D Vitaminlerinin Önemi
The Importance of Vitamins A, C, and D in the Pathophysiology of SARS-CoV-2
Fatma Şengül, Ali Şahin, Fatma Akat, Hüsamettin Vatansev
doi: 10.5222/TJI.2021.57966   2021; 9 - 2 | Sayfalar 67 - 79

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda T Lenfosit Alt Gruplarının Değerlendirilmesi
Evaluation of T Lymphocyte Subgroups in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia
Metin Yusuf Gelmez, Suzan Çınar, Aynur Dağlar Aday, İpek Yönal Hindilerden, Melih Aktan
doi: 10.25002/tji.2020.1240   2020; 8 - 1 | Sayfalar 6 - 12

DERLEME
7.
İmmün Sistemin Doğuştan Kusurları ve Korona Virüs Pandemisi
Inborn Errors of Immunity and Coronovirus Pandemic
Yıldız Camcıoğlu
doi: 10.25002/tji.2020.1248   2020; 8 - 1 | Sayfalar 13 - 20

ORIJINAL ARAŞTIRMA
8.
Anti-dsDNA Antikorlarının Varlığının ve Tanısal Değerinin Belirlenmesinde Farklı Laboratuvar Tanı Metotlarının Karşılaştırılması
Comparison of Different Laboratory Methods in the Detection of Anti-dsDNA Antibodies and Their Diagnostic Utility
Ceyda Tunakan Dalgıç, Emine Nihal Mete Gökmen, Aytül Zerrin Sin
doi: 10.25002/tji.2020.1157   2020; 8 - 2 | Sayfalar 37 - 43

DERLEME
9.
Hyperinflammation Syndrome in COVID-19 Disease: Pathogenesis and Potential Immunomodulatory Agents
Moulid Hidayat, Diah Handayani, Fariz Nurwidya, Sita Laksmi Andarini
doi: 10.5222/TJI.2021.92486   2021; 9 - 1 | Sayfalar 1 - 11

ORIJINAL ARAŞTIRMA
10.
Flow Cytometric Analysis of T Cell Vβ Repertoire in Common Variable Immunodeficiency Patients with TACI Mutations
Sevil Oskay Halacli, Begum Ozbek, Elif Soyak Aytekin, Ismail Yaz, Cagman Tan, Deniz Cagdas Ayvaz, Ilhan Tezcan
doi: 10.5222/TJI.2021.43531   2021; 9 - 1 | Sayfalar 12 - 19

11.
COVID-19 Hastalarında İmmünoglobülinler, CD4+/CD8+ T Lenfosit Oranları ve Interlökin-6 Düzeyinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Immunoglobulins, CD4/CD8 T Lymphocyte Ratio and Interleukin-6 in COVID-19 Patients
Marwan Mahmood Saleh, Abduladheem Turki Jalil, Rafid A. Abdulkereem, Ahmed Aduljabbar Suleiman
doi: 10.25002/tji.2020.1347   2020; 8 - 3 | Sayfalar 129 - 134

12.
18-25 Yaş Arası Bireylerde Çocukluk Çağı Aşıları ile COVID-19 Aşısına Yönelik Aşı Tereddüdü ve Reddinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Vaccine Hesitancy and Refusal for Childhood Vaccines and the COVID-19 Vaccine in Individuals Aged Between 18 and 25 Years
Gonca Soysal, Elif Durukan, Recep Akdur
doi: 10.4274/tji.galenos.2021.35229   2021; 9 - 3 | Sayfalar 120 - 127

13.
Psikojen Astım Hastalarında İmmün Cevap ve Standart Tedavi Üzerinde Hipnoterapinin Etkisi
Effect of Hypnotherapy on Immune Response and Standard Therapy in Psychogenic Asthma Patients
Yusup Subagio Sutanto, Handono Kalim, Kusworini Handono, Aris Sudiyanto
doi: 10.5222/TJI.2021.22931   2021; 9 - 1 | Sayfalar 28 - 35

OLGU SUNUMU
14.
Erişkinlikte Tanısı Konulan Kronik Granülomatöz Hastalık
Chronic Granulomatous Disease Diagnosed in Adulthood
Faruk Karakeçili, Hicran Akın, Murat Peköz, Reşit Mıstık, Haluk Barbaros Oral, Halis Akalın
doi: 10.5606/tji.2015.442   2015; 3 - 3 | Sayfalar 117 - 120

ORIJINAL ARAŞTIRMA
15.
Bir Üniversite Hastanesinde Antinükleer Antikor Pozitiflikleri
Antinuclear Antibody Positivity in a University Hospital
Engin Karakeçe, Ali Rıza Atasoy, Güner Çakmak, İbrahim Tekeoğlu, Halil Harman, İhsan Hakkı Çiftci
doi: 10.5606/tji.2014.269   2014; 2 - 1 | Sayfalar 5 - 8

ORIJINAL ARAŞTIRMA
16.
Talasemi Majör Hastalarında Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası Immün Yeniden Yapılanmanın Değerlendirilmesi
Immune Reconstitution in the Patients with Talasemia Major after Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Baran Erman, Başak Adaklı Aksoy
doi: 10.25002/tji.2020.1339   2020; 8 - 3 | Sayfalar 113 - 119

17.
Sitokin Seviyelerinin ve IL-10-592 A/C Polimorfizminin Tüberkülozda İlaç Direnci ile İlişkisi
IL-10-592 A/C Gene Polymorphism and Cytokine Levels are Associated with Susceptibility to Drug Resistance in Tuberculosis
Atefeh Sadeghi Shermeh, Majid Khoshmirsafa, Ali-akbar Delbandi, Payam Tabarsi, Esmaeil Mortaz, Mohammad Reza Bolouri, Elham Alipour Fayez, Farhad Seif, Mehdi Shekarabi
doi: 10.25002/tji.2020.1235   2020; 8 - 3 | Sayfalar 103 - 112

18.
Tekrarlı Sprint ve Aerobik Dayanıklılık Antrenmanının Foxp3+ T Regülatör Hücreler ve Sitokin Düzeylerine Akut Etkisi
Acute Effect of Repeated Sprint and Aerobic Endurance Training on Foxp3+ Regulatory T Cells and Cytokine Levels
Orkun Akkoç, Deniz Genç, Hakan Özel, Recep Fatih Kayhan, Muazzez Gökalp, Özlem Kırandı, Ilker Yücesir, Tunç Akkoç
doi: 10.5222/TJI.2021.95530   2021; 9 - 1 | Sayfalar 50 - 58

DERLEME
19.
SARS-CoV-2’nin Moleküler Biyolojisi
Molecular Biology of SARS-CoV-2
Sofia Piepoli, Bahar Shamloo, Aylin Bircan, Ogun Adebali, Batu Erman
doi: 10.25002/tji.2020.1293   2020; 8 - 2 | Sayfalar 73 - 88

ORIJINAL ARAŞTIRMA
20.
Effect of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cell on the Expressions of Bax/Bcl-2, Ki67, VEGF, TNF-α, and Endometrial Implants in Metformin-Administered Endometriosis Mice (A Mouse Model in Endometriosis Study)
Inu Mulyantoro, Noor Pramono Noerpramana, Yuda Heru Febrianto, Widjiati Widjiati, Purwati Purwati, Suhartono Suhartono, Tono Djuwantono, Indra Wijaya
doi: 10.5222/TJI.2021.29292   2021; 9 - 1 | Sayfalar 36 - 49

LookUs & Online Makale