e-ISSN 2147-8325
Cilt: 9 Sayı: 2 Yıl: 2021
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
En Çok İndirilen Makaleler - TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
İmmün Sistemin Doğuştan Kusurları ve Korona Virüs Pandemisi
Inborn Errors of Immunity and Coronovirus Pandemic
Yıldız Camcıoğlu
doi: 10.25002/tji.2020.1248   2020; 8 - 1 | Sayfalar 13 - 20

DERLEME
2.
MHC Sınıf I ve MHC Sınıf II Gen Düzenlenmesi
Gene Regulation of MHC Class-I and MHC Class-II
Şule Karataş, Fatma Savran Oğuz
doi: 10.25002/tji.2020.1364   2020; 8 - 3 | Sayfalar 144 - 156

3.
Hyperinflammation Syndrome in COVID-19 Disease: Pathogenesis and Potential Immunomodulatory Agents
Moulid Hidayat, Diah Handayani, Fariz Nurwidya, Sita Laksmi Andarini
doi: 10.5222/TJI.2021.92486   2021; 9 - 1 | Sayfalar 1 - 11

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Flow Cytometric Analysis of T Cell Vβ Repertoire in Common Variable Immunodeficiency Patients with TACI Mutations
Sevil Oskay Halacli, Begum Ozbek, Elif Soyak Aytekin, Ismail Yaz, Cagman Tan, Deniz Cagdas Ayvaz, Ilhan Tezcan
doi: 10.5222/TJI.2021.43531   2021; 9 - 1 | Sayfalar 12 - 19

5.
Tip 2 Diabette 3-Deoksiglukazon-H1 Proteinine Karşı Otoantikorların Sıklığı
Frequency of Autoantibodies Against 3-Deoxyglucosone H1 Protein in Type 2 Diabetes
Jalaluddin M. Ashraf, Shahnawaz Rehman
doi: 10.25002/tji.2020.1347   2020; 8 - 3 | Sayfalar 135 - 143

6.
Sitokin Seviyelerinin ve IL-10-592 A/C Polimorfizminin Tüberkülozda İlaç Direnci ile İlişkisi
IL-10-592 A/C Gene Polymorphism and Cytokine Levels are Associated with Susceptibility to Drug Resistance in Tuberculosis
Atefeh Sadeghi Shermeh, Majid Khoshmirsafa, Ali-akbar Delbandi, Payam Tabarsi, Esmaeil Mortaz, Mohammad Reza Bolouri, Elham Alipour Fayez, Farhad Seif, Mehdi Shekarabi
doi: 10.25002/tji.2020.1235   2020; 8 - 3 | Sayfalar 103 - 112

7.
Psikojen Astım Hastalarında İmmün Cevap ve Standart Tedavi Üzerinde Hipnoterapinin Etkisi
Effect of Hypnotherapy on Immune Response and Standard Therapy in Psychogenic Asthma Patients
Yusup Subagio Sutanto, Handono Kalim, Kusworini Handono, Aris Sudiyanto
doi: 10.5222/TJI.2021.22931   2021; 9 - 1 | Sayfalar 28 - 35

8.
Effect of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cell on the Expressions of Bax/Bcl-2, Ki67, VEGF, TNF-α, and Endometrial Implants in Metformin-Administered Endometriosis Mice (A Mouse Model in Endometriosis Study)
Inu Mulyantoro, Noor Pramono Noerpramana, Yuda Heru Febrianto, Widjiati Widjiati, Purwati Purwati, Suhartono Suhartono, Tono Djuwantono, Indra Wijaya
doi: 10.5222/TJI.2021.29292   2021; 9 - 1 | Sayfalar 36 - 49

9.
COVID-19 Hastalarında İmmünoglobülinler, CD4+/CD8+ T Lenfosit Oranları ve Interlökin-6 Düzeyinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Immunoglobulins, CD4/CD8 T Lymphocyte Ratio and Interleukin-6 in COVID-19 Patients
Marwan Mahmood Saleh, Abduladheem Turki Jalil, Rafid A. Abdulkereem, Ahmed Aduljabbar Suleiman
doi: 10.25002/tji.2020.1347   2020; 8 - 3 | Sayfalar 129 - 134

10.
Talasemi Majör Hastalarında Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası Immün Yeniden Yapılanmanın Değerlendirilmesi
Immune Reconstitution in the Patients with Talasemia Major after Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Baran Erman, Başak Adaklı Aksoy
doi: 10.25002/tji.2020.1339   2020; 8 - 3 | Sayfalar 113 - 119

11.
Siprofloksasine Bağlı Geç Tip Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarında CD4+ T Hücrelerinin Sitokin Salınımları ve Proliferatif Kapasiteleri
Cytokine Secretion and Proliferative Capacity of CD4+ T Cells in Delayed Type Hypersensitivity Reactions due to Ciprofloxacin
Belkıs Ertek, Semra Demir, Umut Can Küçüksezer, Leyla Pur Özyiğit, Aslı Gelincik, Suna Büyüköztürk, Günnur Deniz, Esin Aktaş Çetin
doi: 10.25002/tji.2020.1347   2020; 8 - 3 | Sayfalar 120 - 128

12.
Tekrarlı Sprint ve Aerobik Dayanıklılık Antrenmanının Foxp3+ T Regülatör Hücreler ve Sitokin Düzeylerine Akut Etkisi
Acute Effect of Repeated Sprint and Aerobic Endurance Training on Foxp3+ Regulatory T Cells and Cytokine Levels
Orkun Akkoç, Deniz Genç, Hakan Özel, Recep Fatih Kayhan, Muazzez Gökalp, Özlem Kırandı, Ilker Yücesir, Tunç Akkoç
doi: 10.5222/TJI.2021.95530   2021; 9 - 1 | Sayfalar 50 - 58

ORIJINAL ARAŞTIRMA
13.
Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda T Lenfosit Alt Gruplarının Değerlendirilmesi
Evaluation of T Lymphocyte Subgroups in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia
Metin Yusuf Gelmez, Suzan Çınar, Aynur Dağlar Aday, İpek Yönal Hindilerden, Melih Aktan
doi: 10.25002/tji.2020.1240   2020; 8 - 1 | Sayfalar 6 - 12

14.
Danışma Kurulu
Advisory Board

2021; 9 - 1 | Sayfalar II - IV

DERLEME
15.
Eozinofilik Özofajit ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
Eosinophylic Esophagitis and Medical Nutrition Treatment
Menşure Nur Çelik, Efsun Karabudak
doi: 10.25002/tji.2020.1169   2020; 8 - 1 | Sayfalar 21 - 28

16.
SARS-CoV-2’nin Moleküler Biyolojisi
Molecular Biology of SARS-CoV-2
Sofia Piepoli, Bahar Shamloo, Aylin Bircan, Ogun Adebali, Batu Erman
doi: 10.25002/tji.2020.1293   2020; 8 - 2 | Sayfalar 73 - 88

ORIJINAL ARAŞTIRMA
17.
Mycobacterium Tuberculosis'in Sitotoksik T Lenfosit epitoplarının Hesaplamalı Haritalaması ve Aşı Tasarımındaki Potansiyel Rolü
Computational Mapping of Cytotoxic T Lymphocyte epitopes of Mycobacterium Tuberculosis and their Potential Role in Vaccine Design
Esakkimuthu Thangamariappan, Manikandan Mohan, Krishnan Sundar
doi: 10.5222/TJI.2021.54254   2021; 9 - 1 | Sayfalar 20 - 27

18.
İçindekiler
Contents

2021; 9 - 1 | Sayfalar V - VI

ORIJINAL ARAŞTIRMA
19.
Anti-dsDNA Antikorlarının Varlığının ve Tanısal Değerinin Belirlenmesinde Farklı Laboratuvar Tanı Metotlarının Karşılaştırılması
Comparison of Different Laboratory Methods in the Detection of Anti-dsDNA Antibodies and Their Diagnostic Utility
Ceyda Tunakan Dalgıç, Emine Nihal Mete Gökmen, Aytül Zerrin Sin
doi: 10.25002/tji.2020.1157   2020; 8 - 2 | Sayfalar 37 - 43

20.
Editörden
Editorial

2021; 9 - 1 | Sayfa VII

LookUs & Online Makale