e-ISSN 2147-8325
En Çok İndirilen Makaleler - TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
MHC Sınıf I ve MHC Sınıf II Gen Düzenlenmesi
Gene Regulation of MHC Class-I and MHC Class-II
Şule Karataş, Fatma Savran Oğuz
doi: 10.25002/tji.2020.1364   2020; 8 - 3 | Sayfalar 144 - 156

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Tip 2 Diabette 3-Deoksiglukazon-H1 Proteinine Karşı Otoantikorların Sıklığı
Frequency of Autoantibodies Against 3-Deoxyglucosone H1 Protein in Type 2 Diabetes
Jalaluddin M. Ashraf, Shahnawaz Rehman
doi: 10.25002/tji.2020.1347   2020; 8 - 3 | Sayfalar 135 - 143

3.
Sitokin Seviyelerinin ve IL-10-592 A/C Polimorfizminin Tüberkülozda İlaç Direnci ile İlişkisi
IL-10-592 A/C Gene Polymorphism and Cytokine Levels are Associated with Susceptibility to Drug Resistance in Tuberculosis
Atefeh Sadeghi Shermeh, Majid Khoshmirsafa, Ali-akbar Delbandi, Payam Tabarsi, Esmaeil Mortaz, Mohammad Reza Bolouri, Elham Alipour Fayez, Farhad Seif, Mehdi Shekarabi
doi: 10.25002/tji.2020.1235   2020; 8 - 3 | Sayfalar 103 - 112

4.
Siprofloksasine Bağlı Geç Tip Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarında CD4+ T Hücrelerinin Sitokin Salınımları ve Proliferatif Kapasiteleri
Cytokine Secretion and Proliferative Capacity of CD4+ T Cells in Delayed Type Hypersensitivity Reactions due to Ciprofloxacin
Belkıs Ertek, Semra Demir, Umut Can Küçüksezer, Leyla Pur Özyiğit, Aslı Gelincik, Suna Büyüköztürk, Günnur Deniz, Esin Aktaş Çetin
doi: 10.25002/tji.2020.1347   2020; 8 - 3 | Sayfalar 120 - 128

5.
COVID-19 Hastalarında İmmünoglobülinler, CD4+/CD8+ T Lenfosit Oranları ve Interlökin-6 Düzeyinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Immunoglobulins, CD4/CD8 T Lymphocyte Ratio and Interleukin-6 in COVID-19 Patients
Marwan Mahmood Saleh, Abduladheem Turki Jalil, Rafid A. Abdulkereem, Ahmed Aduljabbar Suleiman
doi: 10.25002/tji.2020.1347   2020; 8 - 3 | Sayfalar 129 - 134

6.
Talasemi Majör Hastalarında Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası Immün Yeniden Yapılanmanın Değerlendirilmesi
Immune Reconstitution in the Patients with Talasemia Major after Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Baran Erman, Başak Adaklı Aksoy
doi: 10.25002/tji.2020.1339   2020; 8 - 3 | Sayfalar 113 - 119

EDITÖRYAL
7.
Editöryal
Editorial
Günnur Deniz
2020; 8 - 3 | Sayfalar I - II

EDITÖRE MEKTUP
8.
SARS-CoV-2 Bağışıklık Sistemini Nasıl Yönlendiriyor? Th1,Th2,Th17 Yanıtlarının Önemi
How does SARS-CoV-2 Manipulates the Immune System? Critical Role of Th1, Th2, Th17 Responses
Yağız Pat, Şefik Ş. Alkan
doi: 10.25002/tji.2020.1270   2020; 8 - 2 | Sayfalar 100 - 102
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
9.
İmmün Sistemin Doğuştan Kusurları ve Korona Virüs Pandemisi
Inborn Errors of Immunity and Coronovirus Pandemic
Yıldız Camcıoğlu
doi: 10.25002/tji.2020.1248   2020; 8 - 1 | Sayfalar 13 - 20

ORIJINAL ARAŞTIRMA
10.
Anti-dsDNA Antikorlarının Varlığının ve Tanısal Değerinin Belirlenmesinde Farklı Laboratuvar Tanı Metotlarının Karşılaştırılması
Comparison of Different Laboratory Methods in the Detection of Anti-dsDNA Antibodies and Their Diagnostic Utility
Ceyda Tunakan Dalgıç, Emine Nihal Mete Gökmen, Aytül Zerrin Sin
doi: 10.25002/tji.2020.1157   2020; 8 - 2 | Sayfalar 37 - 43

11.
Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda T Lenfosit Alt Gruplarının Değerlendirilmesi
Evaluation of T Lymphocyte Subgroups in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia
Metin Yusuf Gelmez, Suzan Çınar, Aynur Dağlar Aday, İpek Yönal Hindilerden, Melih Aktan
doi: 10.25002/tji.2020.1240   2020; 8 - 1 | Sayfalar 6 - 12

DERLEME
12.
Verem Aşısı Uygulayan Ülkelerin Bireyleri SARS-CoV-2 Virüsünün Yol Açtığı Enfeksiyona Karşı Daha Dirençli Olabilir mi?
Could Individuals From Countries Using BCG Vaccination Be Resistant to SARS-COV-2 Induced Infections?
İhsan Cihan Ayanoğlu, Emre Mert İpekoğlu, Volkan Yazar, İsmail Cem Yılmaz, İhsan Gürsel, Mayda Gürsel
2020; 8 - 1 | Sayfalar 29 - 36

ORIJINAL ARAŞTIRMA
13.
Eritrosit Süspansiyonlarında Depolanma Sürecinin CD4+/CD8+ T Lenfositleri Oranı Üzerine Etkisi
Impact of Storage Period on CD4+/CD8+ T Lymphocyte Ratio in Erythrocyte Suspensions
Salih Haldun Bal, Levent Tufan Kumaş, Yasemin Heper, Ferah Budak, Gülher Göral, Fatma Ezgi Can, Haluk Barbaros Oral
doi: 10.25002/tji.2020.1242   2020; 8 - 2 | Sayfalar 44 - 49

14.
Sağlıklı ve CD8 Geni İptal Edilmiş Farelerde Deri Allograftının Reddi Üzerine Makrofajların in vivo Etkisi
The Effect of in vivo Macrophage Depletion on Skin Allograft Rejection in Wild-type and CD8 Knockout Mice
Abdel Rahman Youssef
doi: 10.25002/tji.2020.1266   2020; 8 - 2 | Sayfalar 57 - 64

DERLEME
15.
Korona Virüsü Hala Konuşuyor... Ey insanoğlu önce evreni, evrimi ve kendini tanı!
Coronavirus is Still Talking.... You! Humankind, first know the universe, evolution and thyself!
Şefik Şanal Alkan
doi: 10.25002/tji.2020.1288   2020; 8 - 2 | Sayfalar 65 - 72

16.
SARS-CoV-2’nin Moleküler Biyolojisi
Molecular Biology of SARS-CoV-2
Sofia Piepoli, Bahar Shamloo, Aylin Bircan, Ogun Adebali, Batu Erman
doi: 10.25002/tji.2020.1293   2020; 8 - 2 | Sayfalar 73 - 88

OLGU SUNUMU
17.
Helicobacter pylori İnfeksiyonunda Bağışıklık Yanıtı: Poliserozit
Immunological Manifestations of Helicobacter pylori Infection: Polyserositis?
Tiago Borges, Arsenio Barbaso, Sergio Silva
doi: 10.25002/tji.2020.1260   2020; 8 - 2 | Sayfalar 89 - 93

18.
Behçet Hastalığı ve T Hücreli Büyük Granüler Lenfositik Lösemi: İki Olgu Sunumu ve Ortak Bir Patogenez Üzerine Hipotez
Behçet’s Disease and T-Cell Large Granular Lymphocytic Leukemia: Two Case Reports and a Hypothesis on a Common Pathogenesis
Unal Atas, Gökhan Tazegül, Orhan Kemal Yücel, Ozan Salim, Veli Yazısız, Levent Ündar
2020; 8 - 2 | Sayfalar 94 - 99

DERLEME
19.
Eozinofilik Özofajit ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
Eosinophylic Esophagitis and Medical Nutrition Treatment
Menşure Nur Çelik, Efsun Karabudak
doi: 10.25002/tji.2020.1169   2020; 8 - 1 | Sayfalar 21 - 28

EDITÖRYAL
20.
Editöryal
Editorial
Günnur Deniz
2020; 8 - 2 | Sayfalar I - II

21.
Üveit Hastalarında Interferon a-2a Tedavisinin Monosit Alt Grupları Üzerine Etkisi
Influence of İnterferon a-2a Treatment on Monocyte Subsets in Patients with Uveitis
Fehim Esen, Özlem Türkyılmaz, Veysel Aykut, Haner Direskeneli, Günnur Deniz, Halit Oğuz, Esin Çetin Aktaş
doi: 10.25002/tji.2020.1261   2020; 8 - 2 | Sayfalar 50 - 56

22.
EDİTÖRYAL
EDITORIAL
Günnur Deniz
2020; 8 - 1 | Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
23.
Physalis minima’nın 7,12 Dimetilbenzantrasen Uygulanmış Farelerde Interferon-g ve İnterlökin 1β Seviyelerine Olan Etkisi
Effect of Physalis minima L. on Interferon-γ and Interleukin-1β Levels in 7,12 Dimethylbenz[a]anthracene Administered Mice
Hary Isnanto, Fatiha Kamilah, Kurnilia Dewi Astuti, Citra Sefrilla Ramadhani, Muhaimin Rifai
doi: 10.25002/tji.2020.1193   2020; 8 - 1 | Sayfalar 1 - 5

LookUs & Online Makale