e-ISSN 2147-8325

EDİTÖRLE VE YAYIN KURULU

EDİTÖRLER VE YAYIN KURULU

Baş Editör:  

Günnur Deniz  
İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Yönetici Editör:  

Akif Turna  
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Yardımcı Editörler:  

Arzu Aral  
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, İzmir
Ceren Çıracı  
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul
Tolga Sütlü  
Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul

Yayın Kurulu:

Ali Önder Yıldırım
Helmholtz Zentrum München, Germany
Barbaros Oral
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Bursa
Cevayir Çoban
The Institute of Medical Science (IMSUT), The University of Tokyo Division of Malaria Immunology, Japan
Cezmi Akdiş
Swiss Institute of Allergy and Asthma, Davos, Switzerland
Derya Unutmaz
The Jackson Laboratory, Bar Harbor, USA
Dicle Güç
Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Emekli Öğretim Üyesi, Ankara
Güher Saruhan Direskeneli
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Haner Direskeneli
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
İhsan Gürsel
Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Ankara
Ken J. Ishii
Tokyo University, Institute of Medical Science, Division of Vaccine Science, Department of Microbiology and Immunology, Japan
Mayda Gürsel
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Ankara
Moshe Ariditi
Cedars-Sinai Medical Center, Department of Pediatrics, USA
Oral Alpan
Amerimmune Clinic, Fairfax, USA  
Sühendan Ekmekcioğlu
MD Anderson Cancer Center, Department of Melanoma Medical Oncology, Division of Cancer Medicine, Huston, USA
Şefik Sanal Alkan
Alkan Consulting LLC, Switzerland
Yıldız Camcıoğlu
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul

LookUs & Online Makale