e-ISSN 2147-8325
Cilt: 10 Sayı: 2 Yıl: 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler

EDİTÖRLE VE YAYIN KURULU

EDİTÖRLER VE YAYIN KURULU

Sahibi

Türk İmmünoloji Derneği

Baş Editör

Prof. Dr. Günnur Deniz
İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0002-0721-6213

Yönetici Editör

Prof. Dr. Akif Turna
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0003-3229-830X

Yardımcı Editörler

Arzu Aral
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0002-7300-1624
Ceren Çıracı
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0003-2162-0930
Tolga Sütlü
Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0002-7813-8734

Yönetim Yeri

Doğpa Ticaret AŞ Blok Yıldız Cad. No:55 34353 Beşiktaş - İstanbul, Türkiye
www.turkimmunoloji.org.tr

Yayın Sekreteri

Esra Dizdar

Dil Editörleri

Gürkan Kazancı

Dizgi-Grafik

Ayfer Eryeşil - Arzu Deniz Ölmez

Yayın Koordinatörü

Hira Gizem Fidan

Yayın Kurulu

Dr. Ali Önder Yıldırım
Helmholtz Zentrum München, Germany
[email protected]
ORCID: 0000-0003-1969-480X
Prof. Dr. Barbaros Oral
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0003-0463-6818
Prof. Dr. Cevayir Çoban
The Institute of Medical Science (IMSUT), The University of Tokyo Division of Malaria Immunology, Japan
[email protected]
ORCID: 0000-0002-4467-7799
Prof. Dr. Cezmi Akdiş
Swiss Institute of Allergy and Asthma, Davos, Switzerland
[email protected]
ORCID: 0000-0001-8020-019X
Prof. Dr. Derya Unutmaz
The Jackson Laboratory, Bar Harbor, USA
[email protected]
ORCID: 0000-0001-8898-6633
Prof. Dr. Dicle Güç
Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0003-1203-2109
Prof. Dr. Güher Saruhan Direskeneli
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0002-6903-7173
Prof. Dr. Haner Direskeneli
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0003-2598-5806
Prof. Dr. İhsan Gürsel
Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Ankara, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0003-3761-1166
Prof. Dr. Ken J. Ishii
Tokyo University, Institute of Medical Science, Division of Vaccine Science, Department of Microbiology and Immunology, Japan
[email protected]
ORCID: 0000-0002-6728-3872
Prof. Dr. Mayda Gürsel
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Ankara, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0003-0044-9054
Prof. Dr. Moshe Ariditi
Cedars-Sinai Medical Center, Department of Pediatrics, USA
[email protected]
ORCID: 0000-0001-9042-2909
Dr. Oral Alpan
Amerimmune Clinic, Fairfax, USA
[email protected]
ORCID: 0000-0001-7467-8541
Prof. Dr. Sühendan Ekmekcioğlu
MD Anderson Cancer Center, Department of Melanoma Medical Oncology, Division of Cancer Medicine, Huston, USA
[email protected]
ORCID: 0000-0003-4079-6632
Prof. Dr. Şefik Sanal Alkan
Alkan Consulting LLC, Switzerland
[email protected]
ORCID: 0000-0001-8922-6337
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0002-4796-6828

LookUs & Online Makale