e-ISSN 2147-8325

DANIŞMA KURULU

DANIŞMA KURULU

Adil Doğanay Duru
Glycostem Therapeutics, Oss, The Netherlands
Ahmet Özen
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul
Ahmet Eken
Erciyes Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
Ayça Aslan
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pedaitrik Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul
Ayça Sayı Yazgan
İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul
Ayten Nalbant
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İzmir
Batu Erman
Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul
Baran Erman
Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı, HÜGEN, Can Sucak Translasyonel İmmünoloji Araştırma Laboratuvarı, Ankara
Cem Ar
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Çağman Tan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı, Ankara
Deniz Nazire Çağdaş Ayvaz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı, Ankara
Diğdem Yönen Ermiş
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Bursa
Duygu Sağ
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, İzmir
Elif Karakoç Aydıner
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul
Emel Ekşioğlu Demiralp
İstanbul Memorial Hastanesi, Doku Tipi ve İmmünoloji Laboratuvarı, İstanbul
Erdem Tüzün
İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul
Esen Şefik
Yale University, Dr. Diane Mathis ve Dr. Christophe Benoist Laboratory, USA
Esin Aktaş
İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Fatih Kocabaş
Yeditepe Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul
Ferah Budak
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Bursa
Gaye Erten Yurdagül
İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Gülderen Yanıkkaya Demirel
Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Güneş Esendağlı
Hacettepe Üniversitesi, Temel Onkoloji Enstitüsü, Ankara
Gürcan Günaydın
Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara
Hasibe Artaç
Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Bölümü, Konya
Hande Canpınar
Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara
İlgin Özden
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Jülide Duymaz
Trakya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Edirne
Leyla Pur
University of Hospitals of Leicester NHS Trust, England
Murat İnanç
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Mustafa Diken
TRON - Translational Oncology at University Medical Center of Johannes Gutenberg University, Germany
Nese Akış
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Edirne
Neslihan Cabıoğlu
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Nesrin Özeren
Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul
Safa Barış
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Pediatrik Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul
Semir Beyaz
Cold Spring Harbor Laboratory, Immunology, USA
Suzan Adın Çınar
İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Timuçin Avşar
Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Tunç Akkoç
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul
Umut Can Küçüksezer
İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Vuslat Yılmaz
İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul

LookUs & Online Makale