ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
The Effect of in vivo Macrophage Depletion on Skin Allograft Rejection in Wild-type and CD8 Knockout Mice [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2020; 8(2): 57-64 | DOI: 10.25002/tji.2020.1266

The Effect of in vivo Macrophage Depletion on Skin Allograft Rejection in Wild-type and CD8 Knockout Mice

Abdel Rahman Youssef1
Faculty of Dentistry, Umm Al-Qura University, Basic and clinical sceiences, Makkah, Saudi Arabia

Introduction: Macrophages are a well-recognized cells of the cellular infiltrate within allograft rejection, but their role has not yet been fully addressed. This study was aimed to examine the effect of macrophage depletion on skin allograft rejection. Materials and Methods: Macrophages were depleted in recipient mice by injection of clodronate liposomes before and after skin transplantation till the day of rejection. Skin allograft rejection in C57BL/6 and CD8 knockout (KO) mice across full or class II major histocompatibility complex (MHC) antigens or multiple minor mismatches was compared. Results: In fully MHC-mismatched grafts, clodronate liposomes treatment prolonged BALB/c skin graft survival to 12.0±0.3 days in C57BL/6 mice (p=0.0351) and to14.0±0.3 days in CD8 KO mice (p=0.0007) versus untreated control. In multiple minor mismatched BALB/B skin grafts, clodronate liposomes treatment prolonged graft survival to 13.2±0.4 days in C57BL/6 mice (p=0.0055) and to 14.4±0.4 days in CD8 KO mice (p=0.0042). However, clodronate liposomes treatment did not improve class II mismatched bm12 skin grafts survival time either in C57BL/6 or CD8 KO mice Macrophages in rejecting grafts were markedly reduced in clodronate liposomes-treated mice in comparison with control. Conclusion: Clodronate liposomes prolonged skin allograft survival. Hence, macrophages may play an important but not essential role in skin allograft rejection.

Keywords: Skin, allograft rejection, macrophages depletion

Sağlıklı ve CD8 Geni İptal Edilmiş Farelerde Deri Allograftının Reddi Üzerine Makrofajların in vivo Etkisi

Abdel Rahman Youssef1
Faculty of Dentistry, Umm Al-Qura University, Basic and clinical sceiences, Makkah, Saudi Arabia

Giriş: Makrofajlar, allogreftlerin reddedilmesinde görevi olduğu iyi bilinen ve greft etrafındaki infiltratta bulunan hücrelerdir, ancak, buradaki görevleri tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmadaki amaç, cilt grefti reddinde, makrofajları yok etmenin rolünü araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, alıcı farelerde makrofajları yok etmek için cilt grefti reddedilinceye kadar cilt naklinden önce ve sonra klodronat lipozomları verildi. Sadece sınıf II doku uyumluluk kompleksi (DUK) olmayan veya bir den fazla minör uyumsuzluğu olan C57BL/6 ve CD8 geni iptal edilmiş farelerde deri allograft rejeksiyonu karşılaştırıldı. Bulgular: Tam DUK uyumsuzluğu olan C57/BL6 farelerdeki greftlerde klodronat lipozomları deri grefti yaşam süresini 12.0±0.3 güne, (P=0.0351), CD8 İE farelerde ise 14±0.3 güne (p=0.0007) çıkardı. Birden fazla minör doku uyumsuzluğu bulunan BALB/B farelerde ise klodronat lipozomları C57/BL6 farelerinde deri grefti yaşam süresini 13.2±0.4 güne, (P=0.0055), CD8 İE farelerde ise 14.4±0.4 güne (p=0.0042) artırdı. Bununla birlikte, klodronat lipozomları, ne C57/BL6 ne de CD8 geni İE farelerde II.Sınıf DUK uyumsuzluğu olan bm12 deri greftlerinin yaşam süresini değiştirmedi. Lipozom verilmiş farelere nakledilmiş ve doku reddine uğramış greftlerde makrofajların belirgin olarak azalmış olduğu saptandı. Sonuç: Klodronat lipozomları, deri greftlerinin yaşam sürelerini artırır. Böylece, makrofajların deri greftlerinin reddinde önemli olan ancak vazgeçilmez olmayan bir rolleri olduğunu belirtmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Cilt, allogreft reddi, makrofaj azaltma

Abdel Rahman Youssef. The Effect of in vivo Macrophage Depletion on Skin Allograft Rejection in Wild-type and CD8 Knockout Mice. Turk J Immunol. 2020; 8(2): 57-64
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale