ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Synthetic Messenger Ribonucleic Acid-Based Cancer Vaccines [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2014; 2(2): 29-33 | DOI: 10.5606/tji.2014.326

Synthetic Messenger Ribonucleic Acid-Based Cancer Vaccines

Mustafa Diken1
TRON, Immunotherapy Development Center, Mainz, Germany

Cancer vaccines have recently gained a great importance as a type of immunotherapy. Among these, messenger ribonucleic acid (mRNA)-based vaccines aim to activate antigen-specific T cells by dendritic cells which internalize mRNA and present the mRNA-encoded tumor antigens upon direct administration of mRNA. These T cells recognize the antigens presented by tumor cells and mediate an efficient anti-tumoral activity. Thanks to its molecular structure, mRNA also serves an adjuvant activating the immune system through binding to intracellular receptors. Coding for one or more antigens, mRNA can be produced in laboratory as well as clinical quality using standard molecular biology techniques and designed easily through optimization of various structural elements. In this review, mRNA vaccines which involve direct injection of mRNA intradermally or intranodally (into the lymph node) are discussed. These mRNA vaccines are currently being tested in various preclinical and clinical studies and hold promise for the fight against cancer.

Keywords: Cancer immunotherapy; cancer vaccine; messenger ribonucleic acid.

Sentetik Haberci Ribonükleik Asit Bazlı Kanser Aşıları

Mustafa Diken1
TRON, Immunotherapy Development Center, Mainz, Germany

Bir immünoterapi yöntemi olarak kanser aşılarının önemi günümüzde hızla artmaktadır. Bu aşılar içinde haberci ribonükleik asit (mRNA) bazlı aşılar, tümöre özgü antijen kodlayan mRNA’nın direkt olarak vücuda verilmesi ile mRNA’yı içine alan dendritik hücreler tarafından bu antijenlerin hücre yüzeyinde sunularak antijene özgü T hücrelerinin aktif hale getirilmesini amaçlar. Bu T hücreleri tümör hücreleri üzerinde sunulan antijenleri tanıyarak, tümöre karşı etkin bir savunma yapılmasını sağlar. Moleküler yapısı gereği hücre içi reseptörlere bağlanan mRNA, bağışıklık sistemini aktive eden bir adjuvant görevi de görmektedir. Haberci rinonükleik asit hem laboratuvar hem de klinik kalitede standart moleküler biyolojik yöntemler kullanılarak bir ya da bir kaç antijeni kodlayacak şekilde üretilebilmekte ve çeşitli yapısal oluşumları optimize edilerek kolayca tasarlanabilmektedir. Bu derlemede mRNA’yı direkt olarak deri içine ya da lenf düğümlerine enjekte edilmesini konu alan mRNA aşıları ele alınmaktadır. Bu mRNA bazlı aşılar gerek klinik öncesi gerek klinik çalışmalarda değişik kanser türleri için denenmekte ve kansere karşı yapılan savaşta umut vaat etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser immunoterapisi; kanser aşısı; haberci ribonükleik asit.

Mustafa Diken. Synthetic Messenger Ribonucleic Acid-Based Cancer Vaccines. Turk J Immunol. 2014; 2(2): 29-33
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale